Ponuda kulturno umjetničkog kontakt programa

Kulturno umjetnički program koji možemo da Vam ponudimo sadrži: tradicionalne igre u originalnoj nacionalnoj nošnji, zvuke tradicionalnog muzičara-guslara i sve to u malom okviru, kako bi bilo što dostupnije. Program možemo da osmislimo usko sarađujući sa Vašim animatorima ili bez njih (samostalno sa publikom). Mala grupa od ukupno 5 članova može da izvede samostalni program tradicije u trajanju do 60minuta, a na raspolaganju je i mogućnost da direktno napravi atmosferu sa publikom,tokom zabave. Ponuda sadrži miks crnogorskih igara i animiranje gostiju za iste, prilikom direktnog kontakta sa njima.

Mišljenja smo da bi ova ponuda bila interesantna i autentična stranim turistima i samim tim podigla na viši nivo Vašu ponudu. Gosti bi bili u prilici da u okviru Crnogorske tradicionalne večeri osim posmatranja, direktno učestvuju u zabavi, nauče nešto o našim običajima i kostimima,igraju, pjevaju, fotografišu se sa nama.

Naglašavamo da se radi o originalnim tradicionalnim kostimima, velike vrijednosti i vrhunskim igračima Kulturno umjetničkog društva „Njegoš“, koje ima najdužu tradiciju u Crnoj Gori. Sve što budete odgledali, možemo da izvedemo u malim okvirima za Vas, a Vašim gostima možemo priuštiti nezaboravno veče. Turisti koji budu dio ovakvih večeri, otići će iz Crne Gore puni utisaka.

Kontakt za dogovor: 067 620 348