Njegošev mauzolej na Lovćenu

Njegošev mauzolej nalazi se na Jezerskom vrhu i posvjećen je Petru II Petroviću Njegošu. Od Cetinja do mauzoleja vodi asfaltni put u dužini od 21 km. Podignut je po zamisli hrvatskog vajara Ivana Meštrovića na mjestu na kome je prethodno srušena Njegoševa zavjetna crkva koju je lično podigao još za života u slavu Svetog Petra Cetinjskog, oko 1845. godine, sa željom da u njoj bude sahranjen. Amanet da u njoj i počiva ispunio je knjaz Danilo, iznijevši sa najviđenijim Crnogorcima njegove posmrtne ostatke na vrh, u carstvo munja. Ali, nisu samo munje remetile vladici vječni san. Jezerski vrh bio je meta prvo Turaka, a potom Austrijanaca, koji su 1916. kapelicu sravnili sa zemljom.

Mauzolej je otvoren 1974. godine. Da bi se stiglo do njega, od Cetinja treba preći dvadesetak kilometara puta, a onda se popeti stepenicama, savladati 461 stepenik. I taj put, hodočašće, poseban je doživljaj.Na ulazu u kapelu, centralni dio građevine, dvije su monumentalne figure Crnogorki od crnog granita, kao karijatide, teške po 7,5 tona . Unutra, šest bočnih i centralna niša od bokeljskog i bračkog mermera. Svod prekriven mozaikom od 220.000 pozlaćenih pločica. Sjedeća figura Njegoša, s otvorenom knjigom, takođe je rad Ivana Meštrovića. Mermerni sarkofag vladike Rada je jednostavan, sa isklesanim krstom i državnim grbom, simbolima duhovne i svetovne vlasti.

Figura Njegoša izrađena je od najljepšeg i najboljeg kamena teškog 28 tona, a nad njom se nalazi orao raširenih krila. Dolje u kripti mauzoleja nalazi se Njegošev grob. Za ukrašavanje svoda utrošeno je 18 kg zlata. Na nadgrobnoj mermernoj ploči piše samo „Njegoš 1813. – 1851“, bez imena i oznaka vladičanskog dostojanstva.

Padine Lovćena uzdižu se iznad drevnog primorskog grada Kotora kao stameni štit nad predivnim bokeljskim zalivima.

Legenda kaže da je crnogorski kralj nadmudrio turskog sultana tražeći slobodu i nezavisnost za Crnu Goru. Tada je sultanu objasnio da je Crna Gora sva teritorija koja se obuhvata pogledom sa vrha Lovćena… Sultan, misleći da se sa vrha tog brda pogledom ne može obuhvatiti velika teritorija, dao je obećanje crnogorskom kralju a tek kasnije je shvatio kako ga je ovaj nadmudrio… Ovom pričom se na slikovit način mogu dočarati vidici pogledi koji se pružaju sa ovog mesta… Kažu da se u vedra jutra sa Lovćena vidi Italija.

– stara kapela na Lovćenu